Wyniesienie sprzętu z budynku

Przed rozpoczęciem wyburzenia budynku, należy wynieść z niego wszelkie sprzęty i urządzenia. Należy również zdemontować wszystkie zabudowane elementy wyposażenia.