Realizacje

Rozbiórki ręczne

 


Ręczna rozbiórka hotelu na Śląsku
Początkiem 2021 rozpoczęliśmy kilku etapowe prace, których celem była rozbiórka hotelu w pobliżu Bielska-Białej. Ręczne wyburzenia budynku podjęliśmy już w styczniu. W pierwszym etapie pozbyliśmy się wszystkich ruchomości z terenu obiektu. Kolejno wykonaliśmy demontaż zabudowanych mebli i elementów łazienek. Po zakończeniu tych prac nastąpiła rozbiórka posadzek. Kolejnym etapem w trakcie realizacji naszych usług była rozbiórka drzwi i rozbiórka okien, która poprzedzała wyburzenie ścian najwyższych kondygnacji budynku. Wyburzenia wykonaliśmy przy użyciu młotów wyburzeniowych. Na końcowy etap prac wyburzeniowych składały się między innymi: rozbiórka schodów, rozbiórka balustrad, demontaż wind. Jako wytwórca odpadów, wszystkie odpady na bieżąco przekazywaliśmy do zagospodarowania. Wśród odpadów były m.in. gruz, odpady drewna, linoleum itp. Po zakończeniu naszego zakresu prac, teren rozbiórki został oczyszczony. Obiekt został przygotowany do rozpoczęcia prac modernizacyjnych, a Zleceniodawca otrzymał od nas komplet dokumentów, a wśród nich między innymi karty przekazania odpadów. 

Rozbiórka budynku typu LIPSK
Rozbiórki budynków typu LIPSK wykonujemy już od kilku lat. Obiekty te charakteryzują się kolorowymi szklanymi elementami i zbudowane są z ognioochronnych płyt azbestowych. Budynki typu Lipsk najczęściej były wykorzystywane jako biurowce i hotele pracownicze. Ręczne rozbiórki budynków typu LIPSK prowadziliśmy między innymi w Warszawie i Poznaniu. Dzięki posiadanym uprawnieniom na usuwanie azbestu, byliśmy w stanie wykonać wyburzenie budynku kompleksowo. Odpady wytworzone w trakcie demontażu budynku typu LIPSK systematycznie przekazywaliśmy na najbliższe składowiska.Ręczne rozbiórki biurowca - Wrocław
Nasza firma wykonała wiele zleceń, wśród których niejednokrotnie przedmiotem prac była rozbiórka biurowca przeznaczonego do modernizacji. Kiedy zarządca budynku decyduje się na gruntowne zmiany obiektu z zachowaniem jego konstrukcji, decyduje się na ręczne wyburzenia. Wyburzenie biurowca we Wrocławiu odbyło się bez użycia sprzętu ciężkiego również ze względu na jego położenie w centralnej części miasta blisko innych zabudowań. Ręczne prace rozbiórkowe ograniczyły hałas i powstający podczas burzenia pył, dzięki czemu rozbiórka biurowca nie stanowiła większych utrudnień dla otoczenia. Zagospodarowanie wytworzonych odpadów należało do zadań z naszego zakresu.Ręczna rozbiórka hali magazynowej - Szczecin
Wyburzenie hali magazynowej w Szczecinie zostało wykonane bez użycia sprzętu ciężkiego ze względu na bliskie sąsiedztwo innych budynków, ponieważ istniało ryzyko uszkodzenia ich przez silne wstrząsy i drgania, jakie mogą generować maszyny. Rozbiórka konstrukcji żelbetowej odbyła się przy użyciu ręcznych młotów pneumatycznych i elektrycznych. Urządzenia wykorzystane podczas ręcznej rozbiórki charakteryzują się obniżonym poziomem wibracji oraz hałasu.