Wyburzenie ścian

Obowiązkowo należy sprawdzić układ rur i przewodów w wyburzanym budynku, po czym ewentualnie zaplanować zmianę ich położenia. Jeżeli w ścianach przeznaczonych do rozbiórki znajdują się elementy instalacji wodociągowej, elementy instalacji centralnego ogrzewania, czy przewody elektryczne, należy zamknąć dopływ wody oraz wyłączyć zasilanie wszystkich obwodów. Rozbiórka ścian prowadzona jest od najwyższych kondygnacji budynku. Pierwszym krokiem jest skucie tynków. Ściany demontowane są od góry przy użyciu ręcznych młotów pneumatycznych lub robota wyburzeniowego.