Rozbiórka fundamentów rozbiórka posadzek

Kiedy zostanie zakończona rozbiórka ścian, a gruz zostanie usunięty z terenu prac, można rozpocząć rozbiórkę posadzek i fundamentów. Demontaż posadzek następuje wraz z demontażem podłoża. Wyburzenie ścian fundamentowych rozpoczynamy od ich odkopania, a następnie burzymy je za pomocą młotów.