Jakie zalety mają rozbiórki ręczne

Ręczne rozbiórki budynków wykonywane są przeważnie w budynkach, których główna konstrukcja nośna pozostaje do dalszego zagospodarowania. Niejednokrotnie konieczne jest ręczne wyburzenie budynku z uwagi na ryzyko uszkodzenia innych budynków, znajdujących się w bliskim sąsiedztwie.


Ciężki sprzęt budowlany podczas prac rozbiórkowych generuje uciążliwy hałas, powoduje znaczące wstrząsy i drgania w pobliskiej okolicy, a także prowadzi do dużej emisji pyłów. Ręczne wyburzanie budynków umożliwia demontaż poszczególnych elementów krok po kroku z uwzględnieniem bardzo dokładnej segregacji odpadów. Podczas ręcznej rozbiórki obiektów generuje się mniej szkodliwych pyłów, a poziom hałasu jest zdecydowanie niższy niż przy użyciu ciężkiego sprzętu.


Nasza kilkudziesięcioosobowa brygada jest w stanie wykonać wyburzenia ręczne w stosunkowo krótkim czasie, z zachowaniem wszelkich norm i zasad bezpieczeństwa. Powstające odpady, takie jak m.in. gruz betonowy, ceglany czy ceramiczny; odpady drewna budowlanego; elementy wyposażenia i inne są na bieżąco segregowane i przekazywane do zagospodarowania.