Jakie są etapy rozbiórki budynku

ROZBIÓRKA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU:

Ręczne wyburzenie budynku rozpoczyna się od prac na najwyższej kondygnacji obiektu. W celu zachowania wszelkich środków ostrożności i przeprowadzenia wyburzenia budynku w sposób bezpieczny i profesjonalny, osoby uczestniczące w rozbiórkach muszą być przeszkolone i wyposażone w specjalistyczny sprzęt.

 

Oznaczenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki budynku
Aby prace rozbiórkowe budynku mogły przebiegać bezpiecznie, teren wokół obiektu należy zabezpieczyć tak, by ograniczyć wstęp nieupoważnionych osób.

 

Wyniesienie sprzętu z budynku:
Przed rozpoczęciem wyburzenia budynku, należy wynieść z niego wszelkie sprzęty i urządzenia. Należy również zdemontować wszystkie zabudowane elementy wyposażenia.

 

Rozbiórka dachu:
Pierwszym krokiem jest demontaż urządzeń, które znajdują się na dachu czyli wentylatory, klimatyzatory, turbowenty i inne tego typu elementy. Następnie wykonywany jest demontaż rynien i obróbek blacharskich. Kolejny etap to usuwanie pokrycia dachowego. W przypadku, gdy dach jest pokryty dachówką, wówczas zdejmuje się je pojedynczo i umieszcza w pojemniku, dzięki czemu można będzie je znieść na dół. Pokrycie dachowe z blachy usuwa w postaci arkuszy za pomocą nożyc dekarskich, natomiast usunięcie papy odbywa się z użyciem ostrych noży, po czym zwija się je w rulony. Co w przypadku, gdy dach jest pokryty azbestem? Nasi pracownicy są przeszkoleni w zakresie usuwania azbestu, dzięki czemu wykonamy wszelkie prace rozbiórkowe bez względu na to, jaki materiał znajduje się na dachu.

 

Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej:
Ręczna rozbiórka okien i drzwi rozpoczyna się od demontażu skrzydeł oraz rozbiórki elementów stałych stolarki. Kolejnym etapem jest wykucie ościeżnic z murów. Podczas tych prac koniecznością jest sprawdzenie czy nie stanowią one elementu konstrukcji nadproży. Wówczas demontaż stolarki okiennej i drzwiowej wykonuje się w momencie rozbiórki ścian.

 

Wyburzenie ścian
Obowiązkowo należy sprawdzić układ rur i przewodów w wyburzanym budynku, po czym ewentualnie zaplanować zmianę ich położenia. Jeżeli w ścianach przeznaczonych do rozbiórki znajdują się elementy instalacji wodociągowej, elementy instalacji centralnego ogrzewania, czy przewody elektryczne, należy zamknąć dopływ wody oraz wyłączyć zasilanie wszystkich obwodów. Rozbiórka ścian prowadzona jest od najwyższych kondygnacji budynku. Pierwszym krokiem jest skucie tynków. Ściany demontowane są od góry przy użyciu ręcznych młotów pneumatycznych lub robota wyburzeniowego.

 

Rozbiórka fundamentów, rozbiórka posadzek:
Kiedy zostanie zakończona rozbiórka ścian, a gruz zostanie usunięty z terenu prac, można rozpocząć rozbiórkę posadzek i fundamentów. Demontaż posadzek następuje wraz z demontażem podłoża. Wyburzenie ścian fundamentowych rozpoczynamy od ich odkopania, a następnie burzymy je za pomocą młotów.